Severní Portugalsko

Minho

Provincie, která leží v nejzápadnější části severního Portugalska, je plná zeleně. Jsou tu velmi příhodné podmínky pro vegetaci, a tak na každém kroku nacházíme vinice, eukalypty, borovice a duby.

Vnitrozemí je zemědělsky výnosnou oblastí, zato pobřeží je zasypáno turisty. Severní část pobřeží se dokonce nazývá Zelené pobřeží (Costa Verde).

V této provincii také leží národní park Peneda-Geres, který je v zemi jediný. Jeho návštěvníci budou obdivovat nejen hory s pasoucími se stády dobytka, ale také vodopády a prehistorické megalitické stavby.

Valenca do Minho

Toto městečko leží na břehu řeky Minho a mostem je spojeno se španělským městem Tui. Zkrátka stačí přejít most a jste v jiné zemi. Španělé sem hojně proudí vždy ve středu, protože se ve tu koná trh.

Město je typickou ukázkou starého portugalského sídlení. Centrum města je protkáno sítí malých křivolakých uliček a je obklopeno hradbami. V 17.století tu byla postavena pevnost, která nyní slouží jako hotel. Místní raritou je Casa do Eirado, kde můžeme vidět pravé gotické okno z poloviny 15.století.

Viana do Castelo

Město s bohatou historií je dnešním největším turistickým centrem provincie Minho. Již staří Římané objevili kouzlo místa a nazývali ho Pulchra (=Krásná). Největšího rozkvětu pak město zažilo v 15. a 16.století, co by důležitý přístav, kde se vyráběly lodě určené k objevným plavbám.

Ve starém městě je zákaz jezdit veškerým automobilům. V jeho centru se nachází náměstí Praca da Republica, které má netradiční tvar, a to trojúhelníkovitý. Nachází se tu několik renesančních památek ze 16.století, mimo jiné je to kašna a špitál Casa da Misericórdia. Z 15.století je tu pak honosná katedrála.

Ve městě se nachází několik kostelů, k Santa Luzii, který leží na vrcholu kopce, dokonce vede lanovka. Za návštěvu stojí i pevnost Fortazela de Sao Triago, kterou tu nechali zbudovat Španělé.

Národní park Peneda-Geres

Na ploše zhruba 72 000 hektarů se v severovýchodní části provincie při hranicích se Španělskem nachází tento národní park, pocházející z počátku 70.let 20.století. Park má dvě základní části – severu vévodí pohoří Serra da Peneda, jihu pak Serra da Geres.

Posledně jmenovaná oblast je více oblíbená mezi turisty a také tu méně prší. Nejvyšší místa parku dosahují 1500 m. Původní důvod, proč byl park zřízen byla ochrana ohrožených druhů fauny a flory. Mnoho zdejších lidí se živí pastevnictvím, proto byste se měli připravit na to, že stáda zvířat budete potkávat na každém kroku. Pro milovníky historie jsou v parku k vidění megality, zbytky římských cest a staveb či zbytky kostelů z románského období.

Místní podnebí je velmi větrné a studené, zejména pak v zimě, ale i léta jsou dosti chladná. Volně kempovat v parku není dovoleno, k tomu jsou určeny oficiální kempy.

Douro

Provincie Douro získala název od stejnojmenné řeky, která tudy protéká. Nejen v minulosti, ale i dnes má velký význam, neboť zavlažuje okolní oblasti, které se tak stávají ideálními pro pěstování hroznového vína a jiných zemědělských produktů. Douro je hodně osídlené, nechybí tu četné vesnice a velké vily s terasami a obrovskými pozemky.

Vila do Conde

Město je dobře známé mezi loďaři a rybáři, tato dvě řemesla tu mají mnohaletou tradici. Městu dominuje klášter Mosteiro de Santa Clara z počátku 14.století. Když už budete u kláštera, blízko něj stojí akvadukt se 999 oblouky vystavěný mezi lety 1705-1714. Každý pátek je ve městě trh. Také se tu nachází škola a Muzeum krajkářství, jehož výrobou je město proslulé.

Porto

Porto je 2.největší portugalské město a zhruba se 400 000 obyvateli je to důležitý průmyslový bod celé země. Jak můžeme slyšet, nejen portské víno nese název tohoto města, ale také samo Portugalsko. V římské době tu totiž existovalo dvojměstí Portus a Cale, které mauři spojili v jediný název Portucale.

Město bylo od pradávna důležité pro obchodníky a měšťany. Šlechtici se tu vůbec nesměli usazovat a pokud sem chtěli jet, museli do 3 dnů město zase opustit. To vysvětluje fakt, že se tu nachází mizivý počet rezidencí a šlechtických sídel.

Ve starém centru města můžeme vidět památky románského, manuelského i klasicistního stylu. Roku 1996 se také dostalo pod ochranu organizace UNESCO. V Portu nechybí ani četné kostely a muzea a prohlídka všech místních krás zabere poměrně dost času.

Trás – os – Montes

Tato severovýchodní provincie je vcelku málo osídlená, jelikož místní podmínky nejsou zcela příhodné pro život. Severní části se říká Terra Fria, což znamená Studená země. Naopak jižní část, jakožto Terra Quente, je Horká země. Místní obyvatelé žijí hlavně ze zemědělství – na pahorcích se pasou stáda koz a ovcí, zatímco v údolích se pěstuje zelenina, víno a olivy.

Provincie byla rodným místem dvou významných mořeplavců – Fernaa de Magalhaese pocházejícího z vesnice Sabrosa a Diega Caa, objevitele ústí řeky Kongo, jehož rodný dům je ve Vile Real stále k vidění.

Vila Real

Největší město v provincii má moderní ráz a historických památek je tu poskrovnu. Přesto je mezi nimi několik výjimečných – katedrála z roku 1427 vystavěná v období pozdní gotiky, a zejména zámek Solar de Mateus, považovaný za skutečný skvost mezi barokními památkami v Portugalsku.

Město je také výchozím bodem pro návštěvu různých oblastí v okolí města, jedna z nich je například výše zmiňovaná vesnice Sabrosa.

Braganca

Město Braganca je z historického hlediska nejvýznamnějším provinčním sídlem. Právě odtud pocházela dynastie, která vládla Portugalsku v letech 1640 až 1910. Městu vévodí středověký hrad s hradbami, svého času považován za nedobytný.

Z církevní architektury se ve městě zachoval kostel de Santa Maria, katedrála zasvěcená Janu Křtiteli a arcibiskupský palác. Také tu stojí Museu Militar zabývající celkovou historií vojenství a Museu Regional Abade de baca s exponáty týkajících se církevních dějin, archeologických vykopávek města a také místního folklóru.

Beira Alta

Provincie volně přeložená do češtiny jako „Horní okraj“ není moc osídlená a ani sem nejezdí tolik turistů jako do ostatních částí země. Nejvíc sem směřují příznivci horské turistiky, kteří se nechtějí nechat ochudit o krásu pohoří Serra da Estrela. Mimo to však oblast skrývá i památky hradů a opevněných vesniček, které připomínají období válek se Španěly.

Guarda

Pokud směřujete na výlet do hor, právě tady v tomto nejvýše položeném městě Portugalska je váš výchozí bod. Městu dominuje obrovská katedrála, která je směsicí gotického a manuelského stylu.

Mnozí by si mohli myslet, že je to spíše pevnost než katedrála, to díky cimbuří. Zajímavé je prohlédnout si stavitelské umění interiéru katedrály a také barokní vybavení. Ze střechy, kam se dá běžně podívat je skvostný výhled.

Serra da Estrela

Serra da Estrela je nejvyšším pohořím Portugalska, jeho nejvyšší vrchol Torre měří 1991m. Pro výstup na vrchol je výchozí vesnicí Penhas da Saúde. Klima tu není úplně optimální pro zemědělství, takže se okrajově pěstuje kukuřice a žito, pastevectví koz a ovcí je běžné jako v jiných horských oblastech. Pokud už v této oblasti budete, nezapomeňte navštívit vodopády Poco do Inferno.


Doporučujeme: Portugalsko | Dovolená Portugalsko | Last minute Portugalsko | Portugalsko | Portugalsko | Levné ubytování | Cestovní kancelář | Dominikánská republika | Kréta | Kypr | Portugalsko | Turecko | Řecko

Vyražte na dovolenou s INVIA.CZ. S nabídkou největšího online prodejce zájezdů můžete na jednom místě, v přehledné formě a z pohodlí vašeho domova, vybírat zájezdy od 200 cestovních kanceláří, letenky do celého světa, ubytování v České republice a v zahraničí, online autopůjčovnu a další cestovatelské služby a informace. Dovolená s INVIA.CZ je bez rizika.