Historie Portugalska

Nejstarší historie

Paleolit a mezolit na území dnešního Portugalska probíhal v duchu sběru, mořského rybolovu a sběru korýšů. Důležitým mezníkem se stal neolit, v jehož průběhu se tu silně rozvinulo zemědělství a domestikace zvířat. Také se zde vyráběla keramika a tkaniny. Ze zmíněných období se dochovaly nálezy megalitů, nástrojů, keramiky atp. Oblast byla díky dálkovému obchodu propojena nejen s oblastí britských ostrovů, ale i s Egyptem.

Právě v neolitu se sem dostali původní obyvatelé, nazývající se Iberové. Jejich domovinou byla údajně Asie či Afrika. Ani Keltům nezůstala oblast Pyrenejského poloostrova neznámá. Přišli sem někdy v 6.stol. př.n.l., usadili se tu, splynuli s Ibery a zanechali po sobě četná oppida. Vedle Kartaginců a Řeků sem přinesli svůj vliv i Římané, díky kterým se oblast začala pomalu seznamovat s křesťanstvím.

Stěhování národů

Na konci římské říše a po jejím rozpadu se na území Iberského poloostrova začaly usazovat germánské kmeny, z nichž nejdůležitější roli hráli Vizigóti. Ti zabrali velkou část poloostrova a utvořili si tu svůj stát, který od 8.století jen těžko odolával muslimské expanzi ze severní Afriky. Ta tradičně začíná rokem 711. Důležitým rokem je také rok 732, kdy v bitvě u Tours a Poitiers Karel Martel Araby porazil. Přesto na části poloostrova zůstali usazeni až do konce 15.století. Muslimská expanze zanechala v této zemi velké dědictví zejména v kultuře a vědě. 11.stoletím pak začíná reconquista, jejímž cílem bylo znovudobytí země křesťany.

Objevné plavby

Důležité období portugalských dějin přichází s Jindřichem Mořeplavcem, který nastartoval éru objevných plaveb, které v budoucnosti přinesly mnoho úspěchu a nového poznání. Rok 1419 je znám jako datum objevení ostrova Madeiry, o 3 roky později byl obeplut mys Nao. Ve 30.letech 15.století pak vyšly ve známost Azory a byl obeplut další mys známý jako Bojador. V následujícím desetiletí se pak Portugalci dostali za Bílý a Zelený mys. Právě podle Zeleného mysu (Capo Verde) byly v roce 1460 pojmenovány ostrovy Kapverdy. Postupně začal vzkvétat obchod s otroky, slonovinou a kůží.

Portugalci začaly pojmenovávat nově objevené části Afriky podle toho, co se odtamtud dalo nejlépe vytěžit, a tak vznikly oblasti známé jako pobřeží „Slonovinové“, „Pepřové, „Otročí“ či „Zlaté“. Africké pobřeží tak začali Portugalci kolonizovat a postupně se do popředí jejich zájmu dostala Indie. Právě Bartolomeo Dias podnikl cestu okolo Afriky, v roce 1488 se dostal k nejjižnějšímu bodu Afriky, Bouřlivému mysu, dnes známému jako mys Dobré naděje.

S koncem 15.století a objevením Ameriky Španěly přišlo rozdělení sfér vlivu mezi tyto dva státy Pyrenejského poloostrova. Portugalsko tak ztratilo nárok na jiné území amerického kontinentu než byla Brazílie, čímž pro ně byla smlouva nevýhodná.

S rokem 1497 přichází Vasco da Gama a jeho plavba zakončená až v Indii. Tím byl splněn dávný sen Portugalců a otevřela se tak cesta k prozkoumání Orientu. Na počátku 16.století pak Portugalsko udělalo velkou chybu v tom, že nepřijalo nabídku Fernaa de Mahalhaese, že najde západní cestu do Indie. Fernao se tedy nechal najmout do španělských služeb a tuto cestu skutečně vykonal, kolem Ohňové země a Ameriky se dostal až na Filipíny, kde zemřel.

V 16.století pak dále byla osídlena Brazílie a byly podniknuty výpravy za dobytím severní Afriky. Portugalsko jakožto člen personální unie se Španělskem ale postupně začal v koloniích ztrácet svůj vliv a obyvatelstvo začalo chudnout. Po protišpanělském spiknutí se podařilo znovu nabýt portugalskou samostatnost, kterou Španělsko uznalo roku 1648.

Moderní dějiny

Za napoleonských válek toužila země zůstat neutrální. To se jí však nepodařilo, Napoleon sem vtrhl a portugalský král byl nucen uprchnout. Nakonec se Portugalci spojili s Angličany a Španěly a společně tak Francouze porazili.

Mezitím se v Brazílii začalo prosazovat volání po samostatnosti, která byla nakonec vyhlášena v roce 1822. I zbytek 19.století provází nepořádek a krize státu, neboť chyběla stabilita a finance na udržení monarchie se všemi koloniemi. Portugalsku se nevyhnuly ani události revoluční Evropy roku 1848. Roku 1910 byl stát vyhlášen republikou. V průběhu 20.století Portugalsko ztratilo řadu svých kolonií. V roce 1974 tu proběhla tzv. karafiátová revoluce, která ukončila diktaturu trvající od 30.let. O 12 let později se pak stát stal členskou zemí Evropské unie.


Doporučujeme: Portugalsko | Dovolená Portugalsko | Last minute Portugalsko | Portugalsko | Portugalsko | Levné ubytování | Cestovní kancelář | Dominikánská republika | Kréta | Kypr | Portugalsko | Turecko | Řecko

Vyražte na dovolenou s INVIA.CZ. S nabídkou největšího online prodejce zájezdů můžete na jednom místě, v přehledné formě a z pohodlí vašeho domova, vybírat zájezdy od 200 cestovních kanceláří, letenky do celého světa, ubytování v České republice a v zahraničí, online autopůjčovnu a další cestovatelské služby a informace. Dovolená s INVIA.CZ je bez rizika.